Donate

Build a church for the minorities in Homong, Kongtum, Viet NamThis is a project that Rev. Joseph Huong Van Ha, from Kontum, Vietnam is trying to raise funds to build a church for the poor minorities. Anyone who buys the first 100 sets of egg water pots for $200.00 each, minus tax, shipping and handling, ZeroThirst will donate the balance to this project upon completion of the first 100 orders or by Dec. 30, 2017 whichever comes first. Since this donation is intended for the purpose of this project, there is no room for an extra set of bucket with filter per order for the developping country.  So if you are planning to help with this project, please do so. Consider yourself giving a hand to evangelize with this project. May God bless you all for your generosity. 

 

 

 

 


Giáo phận Kontum
Giáo hạt Dak hà
Giáo xứ Hơmoong

Thư cám ơn

Kính thăm Anh Chị

Tôi Linh mục Giuse Hà Văn Hường đang phụ trách nhà thờ Dakwok Yop, thuộc Giaó phận Kontum, tạ ơn Chúa, cám ơn gia đình Anh Chị Thời gian vừa qua giáo xứ đã nhận được US $ 800,00 ( tám trăm đô la Mỹ) của Zerothirst.org (Anh Chị Minh & Phụng), để giúp bà con nghèo xây dựng nhà thờ Dakwok.

Được sự hướng dẫn và cho phép của Đức giám mục giáo phận, chúng con sẽ xây dựng ngôi nhà thơ cho bà con có nơi thờ phượng. Giáo xứ chúng con rất cần sự chung tay giúp sức của các Ân nhân xa gần và sự nỗ lực của bà con trong giáo xứ để hoàn thành công việc xây dựng nhà Chúa.

Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ, xin chân thành cám ơn gia đình Anh Chị đã dành sự ưu ái chia sẻ cho giáo xứ chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn hồn xác cho gia đình Anh Chị. Hiện nay nhà thờ đã khởi công, xin gia đình cũng tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ bà con vùng sâu vùng xa để công việc được hoàn thành.

Chào Anh Chị.

Dakwok Yop ngày 20 / 08 / 2018

Thay mặt cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ

Linh mục quản xứ

 

Guise Hà văn Hường

Galleries

$910.02 raised

Recent Donations: